GLAVNI ORGANIZATOR:

Braniteljska zadruga Fokus
Upravitelj zadruge – Milorad Duduković
Vukmanićki Cerovac 108 B, Karlovac

OIB: 46259066750
IBAN: HR57 2340009 1110382356

Mob: 099/684-5318
E-mail: bzfokus@gmail.com

TEHNIČKI ORGANIZATOR:
SIT, obrt za poslovne usluge
vl. Sandra Toth
Splitska 41c, Karlovac
OIB: 40655648835
Mob: 095 523 6460
Mail: info@obrt-sit.hr

Mjesto održavanja Sajma vjenčanja:
Ekonomsko – turistička škola Karlovac
Ulica Frana Kurelca 2
Karlovac